فروشگاه لبنیات پاک

فروشگاه لبنیات پاک

شیر طالبی پاک 200 سی سی

6.000تومان

نوع محصول

شیر استرلیزه

طعم محصول

طالبی

نوع شیر

گاوی

میزان چربی

کم چرب

نوع بسته بندی

پاکتی

حجم محصول

200 سی سی

بهترین تاریخ مصرف

6 ماه